rzeka Hudson

pomiędzy Nowym Jorkiem a New Jersey..