Monika...

... + nowy obiektyw + światło zza okna + puste ściany na Ridgewood .. i kilka spacerowych..